Inštalácia klimatizácie

 

Zahŕňa cenu za prácu pri montáži jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, vyvŕtanie 1 diery medzi jednotkami (60mm), použitie náradia a nástrojov. V cene je zahrnutý inštalačný a kotviaci materiál, potrubie do dĺžky 4m, žľaby do dĺžky 3m, komunikačný vodič a konzola 450mm. Tlaková a vákuová skúška, detekcia netesnosti s citlivosťou 3g/rok, spustenie zariadenia. 

 

Produkt

cena bez DPH

cena s DPH

Montáž do 5kW

250,00€300,00€

Montáž nad 5kW

292,00€350,00€

Cena môže byť navýšená v prípade viacerých

prievrtov cez stenu a dlhších potrubí

16,90€/m20,28€/m